ORGANIZACIJA ODJELA ZA SERVISNE USLUGE U SKLADU S POSLOVNOM FILOZOFIJOM TVRTKE KIRBY®

Težnja savršenoj usluzi i podršci kupcima bit je poslovanja, čemu mora težiti ovlašteni Kirby Servisni Centar distributera koji je podvrgnut strogim provjerama prije nego se kao takav prizna. Pritom mora dokazati odlučno opredijeljenje za Kirbijevu poslovnu politiku SAVRŠENSTVA USLUGE KORISNICIMA

Pojašnjenje svrhe

Uloga servisnog odjela je održavanje najviše razine usluge korisnicima i potvrda tijekom godina stvaranog ugleda Tvrtke, temeljen na kvaliteti, pouzdanosti i učinku.

Slijedeća mjerila za vođenje uspješnog servisnog odjela služe distributeru kao smjernice za razvoj poslovanja i jačanje tržišne pozicije, a koja su istovremeno i kriterij za dodjelu kategorije OVLAŠTENI KIRBY SERVISNI CENTAR S 5 ZVJEZDICA (“ FIVE STAR AUTHORIZED KIRBY SERVICE CENTER”).

Ako je moguće, poseban prijemni prostor s čekaonicom, čist i uredan s istaknutim ovlaštenim znakom uz prikladno parkiralište za korisnike. Radionice udaljene od prijemnog dijela te opskrbljene svim i najnovijim priručnicima. U prijemnom odijelu istaknut cjenik originalnih proizvoda i samo njih servisni odjel smije nuditi. Servisni odjel otvoren tijekom uobičajenog radnog vremena i osoblje nazočno.

Servisni odjel korisnicima mora ponuditi mogućnost dolaska servisera na poziv  opremljenog alatima za popravak uređaja izvan Servisnog centra. Vozilo mora biti pouzdano sa znakom tvrtke i Servisnog Centra, u skladu s kakvoćom ponuđene usluge.

Servisni odjel mora imati zaseban telefonski broj

Alati i oprema nužna za popravke Kirbijevih proizvoda u skladu s važećim standardima moraju uvijek biti na raspolaganju.

Na području za koje je nadležan servisni odjel, o svim poznatim vlasnicima Kirbija moraju postojati točni podaci s adresom, vrstom uređaja, telefonskim brojem i poviješću kupnje.

Osoblje servisnog odjela treba biti upoznato svim načinima servisiranja Kirby proizvoda. Servisni odjel mora imati stručno osposobljnog tehničara na svakih 10.000 korisnika u području svoje nadležnosti i dovoljno administrativnog osoblja za potrebe korisnika. Osoblje treba biti odjeveno sukladno poslovnim običajima. Voditelj servisnog odjela obvezan je držati razinu poslovnog duha i morala dobro osmišljenim uvježbavanjem osoblja najmanje 1 sat tjedno.

Korisnici moraju dobiti potvrdu i jamstvo servisnog odjela o ostavljenim uređajima na servisu. Pri plaćanju popravka korisnik mora dobiti potvrdu s popisom svega popravljenog te primjedbama tehničara. Potvrde moraju imati brojčanu oznaku i datum radi kasnije uporabe. Radovi koje je distributer obavio temeljem jamstva i za račun tvrtke Kirby moraju biti potvrđeni na isti način, omogućujući moguće naknadne provjere na zahtjev.

Servisni odjel mora njegovati profesionalno i etičko poslovanje. Distributer je odgovoran za sigurnost radnog prostora za osoblje i korisnike, u skladu s važećim zakonima.

Servisni odjel mora biti odgovarajuće osiguran za sve vrste poslovanja.

Servisni odjel preuzima popravke temeljem jamstva svim vlasnicima Kirbya, a za račun tvrtke Kirby Company i to samo ako su uređaj ili oprema kupljeni putem ovlaštene distribucije. Dokaz ispravno učinjenih radova trebaju biti dostupni tvrtki na zahtjev. 

Provjere i nadzor

Provjerom i nadzorom servisnog odjela, tvrtka Kirby Company želi biti sigurna da je osigurana kvalitetna podrška za pojedinog vlasnika Kirby Sustava koji se nakon kupnje Kirbya i temeljem našeg odnosa prema njemu treba osjećati KAO KRALJ.