Kontakt

Centrala: 01/3644 200 091/3644 200
Kirby servis: 01/3644 210
Kirby fax: 01/3644 215
Kirby e-mail: info@finmartrade.hr www.finmartrade.hr
10000 Zagreb, Zagorska 46
H R V A T S K A                      www.kirby.com
Lokacija na Google Maps karti

Kontaktirajte nas putem  kontakt formulara, bilo da imate  pitanja ili želite naručiti prezentaciju Kirby uređaja u vašem domu potpuno besplatno.